Eis nächst Wanderung

Sonndes den 11-Feb-24 Strecken vun 5 Km 10 Km an 15 Km + Yuppi WanderungEis nächst Aktivitéiten

Mir lueden eis Memberen op eis


Generalversammlung an:


Freides den 16. Februar 2024 um 19:00


an den Hild zu Diddeleng. 50 Joer - FLMP

Mir hunn mat gefeiert !

2022 NÄISCHT VERPASSEN - LIKE DIR OCH ! 

WWW.FACEBOOK.COM

Start Kaarten + Stempelen // Cartes départ + Tampons

Startkaarten fir eis PW014 a PW015 ginn et am Restaurant Amarcord zu Diddeleng (CNA/CCR opderschmelz). 

Startkaarten fir de PW017 ginn et am centre d'accueil Ellergronn zu Esch/Uelzecht.

//

Les cartes de départ de nos PW014 et PW015 peuvent être retirés au restaurant Amarcord à Dudelange (CNA/CCR opderschmelz). 

Les cartes de départ du PW017 peuvent être retirés au Centre d'accueil Ellergronn à Esch/Alzette.

IVV-Wanderung / Marche IVV Dudelange

11.02.2024

Centre Sportif Lycée Nic Biever Annexe Alliance

5 Km / 10 Km / 15 Km

+ Yuppi Wanderung


Einige Erklärungen zum IVV und dem Ablauf einer Wanderung.
Quelques explications concernant l'IVV et le déroulement d'une marche.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos über unseren Verein.

Ici vous trouvez toutes les infos importantes concernant notre club.

Die "Gehansbiergknappen" in der Zeitung.
Les "Gehansbiergknappen" dans le journal.

PW014 & PW015

Startpunkt / Point de départ:
Restaurant Amarcord
(CNA/CCR opderschmelz)

Täglich geöffnet - Ouvert tous les jours

PW017

Startpunkt / Point de départ:
Centre d'accueil Ellergronn à Esch/Alzette

Wie Sie uns finden
Comment nous trouver

Vereinsstatuten - Statuts de l'asbl

In französischer Sprache - En langue française

Der F.L.M.P. angeschlossen - Affilié à la F.L.M.P.

Registre de commerce et des sociétés (RCS) = F54

Compte bancaire / Bankkonto BIL: LU92 0029 1174 4290 0000